0. OBJECTE I acceptació

El Present avís legal regula l'ús del lloc web, www.tortugablava.es (en endavant, LA WEB), del que és titular Tortugablava (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del Mateix i Implica l'acceptació plena i Sense Reserves de Totes i Cada Una de les: disposicions incloses En Aquest avís legal, Patir Modificacions Que poden.

L'usuari es les obligacions una ONU Fer ÚS correcte del lloc web de conformitat estafadors les lleis, la bona fe, l'ordre públic, la qual s usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant al PROPIETARI WEB de l'O Davant Tercers, de qualssevol s danys i perjudicis que poguessin causar-se Com a conseqüència f de l'incompliment de dita obligation.

1. Identificació I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en Compliment De La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, l'informa D'que: ÉS socials els La seva denominació: Tortugablava El seu CIF és: 40451125J La seva domicili social, és a: Ave maria-31-17130-L'Escala Girona.

Per Comunicar-se amb Nosaltres, posem una seva Disposició Diferents Mitjans de contacte Que detallem un Continuació: Telèfon: 972776590 e-mail: tortugablava@hotmail.com. Les notificacions i comunicacions Entre els Usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, Quan Es realitzin un Través De Correu postal o any Un altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I utilització

El lloc web I Els seus Serveis fill d'accés lliure i gratuït ,: No obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns adj dels Serveis oferts a la seva web a la d'omplir el Formulari Corresponent. L'usuari Garanteix la Autenticitat i actualitat de Tots Aquells Que Dades Comuniqui 1 EL PROPIETARI DE LA WEB I Serà l'únic responsable de les Manifestacions falses o inexactes Que l'Feu. L'usuari es compromet expressament a Fer ONU ÚS ADEQUAT dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i un no emprar-los per, Entre Altres:

a) Continguts: difondre, delictius, Tos violin, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del Terrorisme o, en general, els Contraris a la llei o al Públic Ordre.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o Realitzar actuacions susceptibles de Alterar, espatllar, interrompre o Generar Errors o s danys en els Documents Electrònics, Dades o Sistemes Físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; Així Com obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al lloc web i una SEUS Serveis Mitjançant el Consum massiu dels Recursos Informàtics una Través dels Quins EL PROPIETARI DE LA WEB presta SEUS Serveis.

c) Intentar accedir a aquest WEB Els comptes de Correu electrònic de Altres Usuaris o una àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA O de tercers i, si s'escau, Informació extreure.

d) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, Així Com violar la confidencialitat de la Informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) suplantar la identitat d'altre usuari, de les administracions públiques o de l'ONU tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar una disposició o d'una altra manera any Comunicar públicament, Transformar o Modificar els Continguts, 1 Menys Que Compti amb l'Autorització del titular dels corresponents drets o Això resulti legalment permès.

g) Demanar Dades estafadors Finalitat Publicitària I de remetre Publicitat de qualsevol classe i Comunicacions estafadors multes de venda o d'altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia Sol·licitud o Consentiment.

Tots Els Continguts del lloc web, Textos Com, FOTOGRAFIES, Gràfics, Imatges, Icones, tecnologia, programari, Com Així la seva di seño Gràfic i Codis Font, constitueixen UNA obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, el pecat Que puguin cedits entendre a l'usuari cap dels Drets d'explotació Sobre els Mateixos Més enllà del que Estrictament necessari per al correcte ÚS del web.

En definitiva, els Usuaris Que accedeixin a aquest Lloc poden web visualitzar els Continguts i efectuar, si escau, Còpies Privades Autoritzades Sempre Que Els Elements reproduïts no cedits Siguin posteriorment a Tercers, ni s'instal·lin una Servidors Connectats 1 xarxes, ni siguin Objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms o signes distintius Comercials de QUALSEVOL classe Que Apareixen en El lloc web fill propietat del PROPIETARI DE LA WEB, el pecat Que Pugui entendre Que El ÚS O ACCÉS: Al mateix atribueixi al dret Usuari Algun Sobre els Mateixos.

La Distribució, Modificació, cessió o direction comunicació pública dels Continguts i any Un altre acte que no hagi estat expressament AUTORITZAT PEL titular dels Drets d'explotació Queden prohibides.

L'Establiment de l'ONU hiperenllaç no implica en cap cas L'existència f de Relacions Entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web a La que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB de Ses Continguts o Serveis . Aquelles Persones Que es proposin establir ONU hiperenllaç prèviament hauran Sol·licitar Autorització per escrit una WEB EL PROPIETARI DE LA. En TOT Cas, l'enllaç únicament permetrà l'accés d'una casa-pàgina de l'o Pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir d'Realitzar Manifestacions o Indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o Incloure Continguts il·lícits, Contraris 1 els bons costums i al Públic Ordre.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ÚS Que Cada usuari li doni als materials Llocs en una disposició d'aquest lloc web web ni de les actuacions que el Realitzi a la Base A Els Mateixos.

 

3. Exclusió de garanties I de Responsabilitat

El contingut del Present lloc web és de caràcter general i TÉ UNA Finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o Actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat f PER A UN Objectiu Específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, any Responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o La Manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o Actualitat dels Continguts, Així Com l'existència f de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, Llocs de una disposició d'una els que hagi accedit a través del lloc web o dels Serveis que s'ofereixen.

b) Presència de virus o d'altres Elements En Els Continguts Que puguin Produir Alteracions en Els Informàtics Sistemes, Documents Electrònics o Dades dels Usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i El Present avís legal Com a conseqüència f de l'ÚS incorrecte del lloc web. En concret, ja MANERA d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresària els, Drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, Així com la normativa en matèria de Competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina any Una responsabilitat RESPECTE a la informació Que es trobi fora de this web i no gestionada mar mestre directly Per nostre web. La Funció dels enllaços que apareixen En Aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència f d'd'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que offers aquest lloc web web. EL PROPIETARI DE LA WEB no hi ha Garanteix Ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, o Convida Recomana La visita d'una Mateixos els, per El Que TAMPOC Serà responsable del m resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

4. Política de privacitat

QUAN necessitem Obtenir Informació per la seva banda, sempre li pel licitarem Que Ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les Dades recollides a Través dels Formularis de Recollida de Dades del lloc web o d'altres vies seran incorporades a una ONU fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyol una de Protecció de Dades, del qual sigui it responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. This entitat tractarà les Dades de forma confidencial i Exclusivament amb la Finalitat d'oferir els Serveis Sol·licitats, Amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de ju lio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les Dades amb Tercers pecat Do Expressa aprovació.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB cancel·larà o rectificarà les Dades QUAN inexactes resultin, incompletes o hagin deixat de ser Necessaris o Pertiente s paràgraf seva finalitat, d'Conformity amb el Previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets de accés, rectificació, Cancellation i Oposició dirigint-se al domicili social del propietari de DE LA WEB, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells: de seguretat corresponents requerits per la Llei Orgànica 15/1999 CITADA i Altres normativa escau. : No obstant això, cap d'ASSUMEIX Cap Responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'Alteracions Que Tercers poden causar en els Informàtics Sistemes, Documents Electrònics o Fitxers de l'Usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà galetes Com utilitzar Durant la prestació de Serveis del lloc web. Les galetes fill Fitxers Físics d'informació allotjats a EL personals terminals propi de l'Usuari. L'usuari Té La Possibilitat d'Configuració del Navegador Programa d'Manera Que s'impedeixi la Creació d'Arxius de galetes o s'adverteixi de la mateixa.

Si Opta 1 Abandonar nostre lloc web un Través d'enllaços d'una web a aquest llocs no pertanyents una entitat nostra, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat dels aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'Ordinador del usuari.

This page web utilizació Google Analytics, l'ONU servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google").

Google Analytics utilizació "cookies", que són ar bocs de text ubicats al seu ordinador, Per Ajudar al lloc web d'un · analitzar el ÚS Que Fan els Usuaris del Lloc Web. La Informació Que la galeta de gèneres about Do Ús del lloc web (incloent la seva adreça IP) Els sèrums directly transmesa i archivad a per Google en els servidors d'Estats Units.

Google utilitzarà this form per compte our amb el propòsit m d'Seguir la pista del seu lloc web Ús del, recopilant informes de l'Activitat del lloc web i prestant Altres Serveis Relacionats amb l'Activitat del lloc web i el ÚS d'Internet.

Google podrà transmetre Aquesta information 1 Tercers QUAN Així Es ho requereixi la legislació, O QUAN les dites Tercers Processos a LA INFORMACIÓ per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap dada de l'Altre Que disposi Google.

Pot l'Vostè Rebutjar el Tractament de les Dades O LA INFORMACIÓ rebutjant el ÚS de les galetes Mitjançant La Selecció de la configuration Apropiada de seu navegador, però, ha de vostè sabre Que Si Ho Fa Pot Ser Que No Pugui UTILITZAR L'Plena funcionalitat of this website. Al lloc web Com utilitzar Est. Vostè consent el tractament d'informació about vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

La nostra Política amb RESPECTE al correu electrònic es ra cent a remetre únicament comunicacions que Vostè hagi Rebre: sol·licitat.

Si Prefereix no Rebre AQUESTS Missatges per Correu electrònic li oferirem un Través dels Mateixos La Possibilitat d'exercir el seu dret de Cancellation i renúncia a la recepció ¿de AQUESTS Missatges, en Conformity amb el que disposa el títol III, Article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER il·lícit

En El Cas De que any usuari o tercer de l'ONU consideri que existeixen: fets o Circumstàncies Que revelin web el Caràcter il·lícit de la utilització de any contingut i / o de la Realització de QUALSEVOL ACTIVITAT EN LES page s incloses o accessibles A través del lloc web, haura enviar una notification 1 degudament identificant-WEB del PROPIETARI DE l', especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat Que la Informació proporcionada a la notification és exacta.

Per Tota qüestió f litigiosa Que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, els sèrums d'Aplicació la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals d'Espanya.

 

6. PUBLICACIONS

La Informació administrativa facilitada A través del lloc web sense Substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, avions ,: disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment una els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de Do Autenticitat i contingut. La Informació available in this site web s'ha d'entendre com una Guia pecat propòsit m de validesa legal.